Łokieć – choroby i leczenie

Ból łokcia może być odczuwany przy jego prostowaniu lub zginaniu, podnoszeniu przedmiotów, ucisku. Niekiedy dolegliwość jest odczuwana niezależnie od ruchu. Bólowi łokcia może towarzyszyć opuchlizna albo ograniczona ruchomość całego staw. Prawidłowo przeprowadzony wywiad oraz badanie kliniczne często pozwalają na wstępne ustalenie prawidłowego rozpoznania.

Łokieć tenisisty

Zespół objawów będący skutkiem mikrourazów i przeciążeń okolicy przyczepu mięśni prostowników do nadkłykcia bocznego kości ramiennej nazywany jest tzw. “łokciem tenisisty“.

Należy pamiętać, że nie jest to jedyna przyczyna dolegliwości w tej okolicy jak to się może wydawać.

Łokieć golfisty

Podobnie jak w przypadku łokcia tenisisty, łokieć golfisty jest to zespół objawów będący skutkiem mikrourazów i przeciążeń, z tą różnicą, że dotyczy mięśni zginaczy przyczepiających się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Zapalenie kaletki łokciowej

Zapalenie kaletki łokciowej zwane jest także “łokciem studenta”. Swoją nazwę zawdzięcza temu, iż najczęściej dotyczy osób uczących się lub pracujących przed komputerem (pozycja siedząca z oparciem na łokciach).

Pozycja ta wiąże się z dużym naciskiem na kaletkę maziową, co w wyniku sumowania się obciążeń doprowadza do jej zapalenia.

Uszkodzenia bicepsa

Problemy z mięśniem dwugłowym ramienia mogą dotyczyć zarówno jego głowy długiej i krótkiej. Posiadają one inne miejsce przyczepu bliższego na łopatce.

Do całkowitego zerwania bicepsa dochodzi jednak raczej w okolicy dołu łokciowego po nagłym podniesieniu ciężkiego przedmiotu lub upadku na wyprostowaną kończynę.

W wyniku licznych mikronaderwań pojedynczych włókien ścięgnistych lub np. silnego szarpnięcia może dojść do uszkodzenia ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. W jego diagnostyce pomocne mogą być testy funkcjonalne – test haka, test pronacji-supinacji, test Speeda.

Zespół nerwu łokciowego

Zespół nerwu łokciowego wiąże się z drętwieniem i mrowieniem palców IV i V. Wynika ono z ucisku/uwięźnięcia nerwu w bruździe, w której przebiegu w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Zespół nerwu łokciowego zawsze należy różnicować ze zmianami dyskopatycznymi kręgosłupa szyjnego.